Blog / Thiết Kế

Các xu hướng thiết kế.

Thiết Kế 20/09/2020

Chia sẻ bộ hoa văn miễn phí – Paaatterns

Chia sẻ Paaatterns – bộ hoa văn miễn phí, có thể dùng để làm nền đầu trang web, các loại thiết kế khác như Namecard, Voucher, v.v… Các bạn có thể tải trọn bộ tại liên kết bên dưới.

Tải miễn phí

Các bạn vào đường dẫn trên, bấm vào nút Download, để lại địa chỉ thư điện tử là có thể tải về miễn phí.

Các mẫu trong bộ hoa văn miễn phí

Chia sẻ bộ hoa văn miễn phí - Paaatterns - Whangeahu

Whangeahu

Chia sẻ bộ hoa văn miễn phí - Paaatterns- Wairau

Wairau

Chia sẻ bộ hoa văn miễn phí - Paaatterns - Waimakariri

Waimakariri

Chia sẻ bộ hoa văn miễn phí - Paaatterns - Waihou

Waihou

Chia sẻ bộ hoa văn miễn phí - Paaatterns - Waiau

Waiau

Chia sẻ bộ hoa văn miễn phí - Paaatterns - Vorderrhein

Vorderrhein

Chia sẻ bộ hoa văn miễn phí - Paaatterns - Thur

Thur

Chia sẻ bộ hoa văn miễn phí - Paaatterns - Taieri

Taieri

Chia sẻ bộ hoa văn miễn phí - Paaatterns - Rhone

Rhone

Reuss

Reuss

Rangitikei

Rangitikei

Oreti

Oreti

Ngaruroro

Ngaruroro

Mohaka

Mohaka

Mataura

Mataura

Linth

Linth

Kander

Kander

Inn

Inn

Hinterrein

Hinterrhein

Doubs

Doubs

Clarence

Clarence

Aare

Aare

Trên đây là 22 mẫu hoa văn miễn phí chúng tôi vừa chia sẻ. Chúc các bạn chọn được mẫu ưng ý!