Blog / Website

Cập nhật các công nghệ mới liên quan đến lập trình web.

Website 24/08/2020

Hiển thị thanh tiến độ tải trang giống Youtube với NProgress

Bài viết hướng dẫn cách thêm trạng thái tải trang giống với Youtube, sử dụng NProgress.

Loading

Xem demo Tải về

Tải NProgress

Bạn cần tải nprogress.cssnprogress.js tại liên kết trên và cho vào các thư mục.

init-html/
├── css/
│  ├── nprogress.css
├── js/
│  ├── nprogress.js

Sau đó sử dụng như sau.

<link rel="stylesheet" href="css/nprogress.css">
<script src="js/nprogress.js"></script>
<script type="text/javascript">
  NProgress.configure({showSpinner: false});
  NProgress.start();
  $(window).load(function() {
    setTimeout(function() {
      NProgress.done();
    }, 500);
  });
</script>

Tham khảo dịch vụ thiết kế website của chúng tôi.

Small Logo

Thiết Kế Website

Website thu hút thêm nhiều khách hàng với chi phí thấp, giúp đẩy mạnh hoạt động bán hàng mọi lúc mọi nơi, triển khai các chiến lược marketing hiệu quả và đặc biệt là nâng tầm uy tín, giá trị thương hiệu và giảm chi phí kinh doanh.

Giao diện hiện đại
Hoạt động ổn định
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
Tối ưu trải nghiệm người dùng
Dịch vụ Thiết Kế Website

Đối với sự kiện Ajax

Các bạn có thể đặt NProgress.start(); tại beforeSendNProgress.done(); tại complete.

<script type="text/javascript">
  $.ajax({
    type: 'post',
    dataType: 'json',
    url: 'https://www.inithtml.com/wp-admin/admin-ajax.php',
    data: {
      'action': 'hello',
      'data': 'Hello World!'
    },
    beforeSend: function() {
      NProgress.start();
    },
    success: function(response) {
      if(response.success) {
        // Thành công
      }
    },
    complete: function() {
      setTimeout(function() {
        NProgress.done();
      }, 500);
    }});
</script>

Chúc các bạn thành công!