Blog / Video

Một số thủ thuật xử lý video.

Video 25/08/2020

Hướng dẫn làm phụ đề (subtitle) cho video

Việc tự tạo phụ đề (subtitle) cho các video ca nhạc, phim ảnh hiện nay rất phổ biến, thậm chí trở thành sở thích của nhiều người. Và số lượng những chương trình, công cụ hỗ trợ tạo phụ đề khá phong phú, trong số đó nổi bật nhất là cái tên Aegisub.

Hướng dẫn làm phụ đề (subtitle) cho video

Làm phụ đề

Bạn cần tải và cài đặt phần mềm Aegisub.

Tải về

Đầu tiên, mở Aegisub, chọn VideoOpen Video để mở video bạn cần làm phụ đề.

Aegisub mở video

Bạn nhập thời gian bắt đầu, thời gian kết thúcphụ đề. Để không mất nhiều công sức, từ lúc dịch bạn nên canh sẵn về thời gian xuất hiện của phụ đề.

Aegisub - sub video

Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn.

Để thay đổi kiểu chữ, bạn bấm vào nút Edit kế bên Default. Ví dụ mình chọn Font là Segoe UI, Size 56, Bold.

Aegisub - Sub style

Các phần còn lại bạn có thể tự khám phá. Sau khi hoàn thành, chọn FileSave Subtitles, ta được một tập tin .ass.

Thêm phụ đề vào video

Chúng ta sẽ sử dụng phần mềm Formar Factory.

Tải về

Lưu ý: Khi cài đặt bạn nhớ bỏ cái tùy chọn này.

Cài đặt Format Factory

Sau khi cài đặt, bạn mở phần mềm lên, chọn -> MP4, bấm Add File và chọn video.

Format Factory - Add File

Bấm tiếp vào Output Setting, chọn AVC High quality and size, kéo xuống phần Additional Subtitle, tìm đến tập tin .ass bạn vừa làm được ở phần trên, ở mục ASS Font Color, chọn No.

Format Factory - Additional Subtitle

Sau đó, bấm OKStart để quá trình bắt đầu. Nhanh hay chậm phụ thuộc vào độ dài của video. Sau khi hoàn thành, ta được kết quả:

Chúc các bạn thành công!