Blog / Thiết Kế

Các xu hướng thiết kế.

Thiết Kế 25/08/2020

Một số thao tác tối ưu hiệu suất Photoshop

Bạn cảm thấy không vừa lòng với cách Photoshop trên PC làm việc? Cấu hình máy mạnh mà Photoshop vẫn làm việc chậm rề rề? Dưới đây là một số hướng dẩn tối ưu hoá tăng tốc độ khi bạn làm việc với Photoshop.

Photoshop

Cấu hình hiệu suất

Các bạn vào Preferences > Performance.

Set performance-related preferences

Lượng RAM dùng cho Photoshop nên để từ 60 – 70%. Nên chọn Use Graphics Phocessor.

Scratch Disks

Nên chọn ổ cứng có dung lượng trống cao.

Manage scratch disks

Chọn ảnh xem trước nhỏ, hoặc tắt hẳn

Các bạn vào Panel Options để cài đặt.

Panel Options

Tắt xem trước phông chữ

Chọn Type > Font Preview Size > None.

Nên kéo thả giữa các ảnh thay vì Copy & Paste

Để giảm sử dụng bộ nhớ.

Tắt các Panel không sử dụng

Bấm phải chuột chọn Close hoặc Close Tab Group.

Tắt thước

Bạn có để ý thấy, khi bật thước (Rulers), Photoshop sẽ trở nên rất giật. Các bạn nên tắt và chỉ mở khi cần thiết bằng tổ hợp phím CTRL + R hoặc View > Rulers.

Tắt tự động sao lưu

Các bạn vào Preferences > File Handling, bỏ chọn Automatic Save Recovery....

Photoshop File Handling

Vì hoạt động trong thời gian lâu, chức năng này rất dễ gây đứng máy. Thay vì tự động sao lưu, các bạn nên thường xuyên Ctrl + S để chủ động lưu tập tin đang chỉnh sửa.

Cuối cùng: NÂNG CẤP PHẦN CỨNG

Bạn có thể bổ sung thêm RAM, nâng cấp SSD để cho tốc độ tối ưu, hoặc mua máy tính mới, lưu ý nếu chọn NVIDIA thì nên chọn dòng VGA 1650 trở lên để được hỗ trợ Studio Driver.

Chúc các bạn thành công!